10.09.1999

Türk Dünyası Hizmet Ödülleri Dağıtıldı

Türk Dil ve Tarih Kurumlarının oluşturulmasındaki belli başlı sebeplerden birinin de, dilimizin ve tarihimizin Türkiye coğrafyası dışındaki varlık unsurlarını araştırmaktır.

Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde düzenlenen törende bir konuşma yapan TÜRKSAV Başkanı Yahya AKENGİN, Türk dünyasının ortak problemlerini anlattı ve Türkiye'nin bu problemlerin çözümüne yardımcı olmasını istedi: "Kapısında bulunduğumuz yeni yüzyılda, ülkemizin değişmez gündem maddelerinden birinin, Türk Dünyası ile ilişkiler olacağına inandığımızı öncelikle arzetmek istiyorum. Bu dünyaya, farklı ve birbirini tamamlayıcı faaliyetlerle, hizmetlerle yakınlaşma süreci işlemektedir. Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri'nin ihdas edilmesindeki amaç, bu hedefe yönelik her türlü katkı sahibi kurum, kuruluş ve şahsiyetlerin kamuoyu önünde bir kere daha hatırlanması ve hatırlatılmasıdır. Dünyanın yaşamış olduğu soğuk savaş dönemlerinin şartları dolayısıyla, bu alanda Türkiye'nin gecikmiş olduğu bir gerçektir. Özbekistan'da Fransız Kültür Merkezi'nin olup da, Türk Kültür Merkezi'nin halen bulunmayışı, meselâ Balkanların Avrupa köprüsü olan Üsküp'te Kültür Merkezimizin olmayışı gibi durumlar, oralara her gidişte hissettiğimiz boşluklardır. 

Türk Dil ve Tarih Kurumlarının oluşturulmasındaki belli başlı sebeplerden birinin de, dilimizin ve tarihimizin Türkiye coğrafyası dışındaki varlık unsurlarını araştırmaktır. Edebiyat, musıki, resim sanatı, tiyatro, sinema, folklor vb. faaliyetlerle yapılacak atılımların, Türkiye'nin ve Türk Dünyasının yolunu ferahlatacığına inanıyoruz. Dünya Türklüğünün yakınlaşması, kaynaşması dünya insanlığının ve barışın yararınadır". Yahya AKENGİN'in konuşmasından sonra 1998 yılı Türk Dünyası Hizmet Ödülleri, Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL tarafından dağıtıldı. Ödülleri almaya hak kazananlar Bu yıl, bu ödülü almaya hak kazananlar arasında Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan NAZARBAYEV, Prof. Dr. Reşat GENÇ, Prof. Dr. Sema BARUTÇU, Reha Oğuz TÜRKKAN, Yılmaz ÖZTUNA, Mustafa Necati ÖZFATURA, Avni ANIL, Muzaffer ÖZDAĞ, Harun TOKAK, Mustafa DEMİRBAŞ, Fatih KISAPARMAK, Dr.Rasim ÖZYÜREK, Alper YAZOĞLU, Mehmet TEKİN, Atilla İÇLİ, Mustafa ŞEMİN, Burhan ALKAR, Seyfullah TÜRKSOY, Prof. Dr. Özay ORAL ve Muhtar ŞAHANOV... gibi isimler bulunuyor. 

Kaynak:  Ahmet Yesevi Ünivesitesi / Haber bülteni