19.12.1999

FOLKLOR OSCAR'LARI SAHiPLERiNE VERiLDi

Türk Halk Müziği sanatcısı Atilla İÇLİ 'ye, yıllarca Türk halk edebiyatına yaptığı katkIlardan dolayı ödül verildi

ANKARA - Folklor Araştırmaları Kurumu'nun bu yıIlki Türk Folkloruna Hizmet Odülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törende daha sonra, Türk halk külturüne yaptıkları katkılardan dolayı Ahmet Yesevi Universitesi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi Feyzullah Budak'a, Tıp folkloru calımalarından dolayI A.U. Veteriner Fakultesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ferruh Dincer'e, halk ozanlığı geleneğini en iyi bicimde icra ettiği gerekcesiyle ozan Selahattin Dundar'a, Alanya folkloruna yaptığı katkIlardan dolayı öğretmen Ali RIza Gonullu'ye, folklor icerikli programları nedeniyle Türk Halk Müziği sanatcısı Atilla İÇLİ 'ye, yıllarca Türk halk edebiyatına yaptığı katkIlardan dolayı Prof. Dr. Umay Türkeş Gunay'a, Kars folkloruna yaptığı hizmetlerden dolayı Mustafa Turan'a ve Niksar Belediye başkanı olarak yore folkloruna katkIlarIndan dolayı Ahmet Duran ünverdi'ye ödülleri verildi.

Kaynak:  Anadolu Ajansi Haberleri